donderdag 1 mei 2014

Transparant samenwerken tussen industrie en zorgprofessionals

“Jij doet toch iets in de zorg tegenwoordig?”
“Jazeker, ik werk voor de medische industrie”.
“O, fabrikanten? Die financierden vroeger toch van die betaalde reisjes naar verre oorden van allerlei artsen? Werkt dat nog steeds zo?"
Kennelijk is dit een hardnekkig beeld en dat is jammer, want fabrikanten werken zelf, en ook in samenwerking met andere partijen, hard aan het laten zien dat deze praktijken niet meer van deze tijd zijn.

Laat ik stellen: Samenwerking tussen artsen en fabrikanten is van wezenlijk belang voor de innovaties in zorg en hulpmiddelen voor patiënten. Om dit belang te kunnen blijven dienen hebben de fabrikanten in 2012 op eigen initiatief, maar wel met volle steun van de Minister, daarom ook de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) opgesteld. De GMH bevat regels voor de omgang tussen fabrikanten en ieder die betrokken is bij de aanschaf of toepassing van een medisch hulpmiddel.

Ik kan niet voor alle partijen spreken, maar binnen de brancheorganisatie waar ik voor werk, wordt door de fabrikanten de GMH zeer serieus genomen. Leden toetsen met elkaar of bepaalde evenementen als congressen wel of niet “codeproof” zijn en gaan hierover ook het gesprek aan met elkaar en met de organisatoren van de evenementen.

 
 
Regels voor sponsoring

Goed bezig, zou je zeggen, maar toch is het niet voor iedereen even makkelijk. Er zijn helaas nog altijd enkele bedrijven die denken zich hieraan te kunnen onttrekken. Wat als zo’n bedrijf wel financieel bijdraagt aan een evenement waarvan iedereen op z'n klompen kan aanvoelen dat dit niet kan als je het hebt over zorg en zorgkosten? Dat brengt de (gelukkig!) in de meerderheid zijnde goedwillende fabrikanten in een lastige positie. Stelt u zich eens voor, daar lopen dan een paar van je grootste afnemers rond. Daar gaat je kans op een goed gesprek over jouw producten.

En trouwens, wie heeft dat bedrijf gevraagd om dat evenement te sponsoren? Kan een organisatie dat maken in de huidige tijd waarin we allemaal moeten letten op de zorgkosten en gemeenschapsgeld? Waarom is het voor z'n organisatie niet logisch dat een goed gesprek en interessante cursussen over de nieuwste ontwikkelingen op een gepaste locatie ergens in, laten we zeggen, Utrecht zou kunnen plaatsvinden?

Wederkerigheid en samenwerking
 
Gelukkig zijn dit nog uitzonderingen en zal de wereld ook voor deze partijen snel veranderen. Sinds 1 januari 2014 hebben namelijk ook de artsen- en ziekenhuiskoepels de GMH onderschreven en is er sprake van wederkerigheid. Wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij ook niet vragen of accepteren. Bij wetenschappelijke verenigingen en de artsen op de werkvloer, groeit het besef dat deze gedragscode noodzakelijk is, wil eenieder met opgeheven hoofd kunnen verantwoorden richting patiënt dat op heldere overwogen gronden een behandeling met producten is gekozen. Steeds vaker vinden de goede gesprekken plaats tussen de organisatoren van evenementen en de industrie. De aandacht neemt alleen maar verder toe. Gelukkig maar.

Even terug naar de noodzaak van samenwerking tussen fabrikanten en zorgprofessionals. Samen zorgen zij ervoor dat er nieuwe en verbeterde producten en technologieën komen die de zorg beter en efficiënter maken. Samen zorgen zij ervoor dat deze nieuwe technologieën goed getest en wetenschappelijk onderbouwd worden. In samenspraak zorgen zij ervoor dat de patiënt er beter van wordt. En laat dat nou de basis zijn voor de goede samenwerking, en niet de vraag of een bedrijf wel of niet sponsort.

Kirsten Jacobs
Branchemanager Nefemed


Meer weten over Nefemed? LinkedIn: www.linkedin.com/company/nefemed
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten